الیاس - سعید حسن زاده

اجرای آهنگ ترکی “içimdeki duman”  از “الیاس”

https://www.namasha.com/videos/dl/7267663759-1080p/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_i%C3%A7imdeki_duman_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-1080p.mp4 اجرای آهنگ ترکی “içimdeki duman”  از خواننده خوب ترکی زبان “الیاس” که در ایران خیلی مورد توجه قرار گرفت..در ضمن نت و تبلچر و بکینگ ترک این ملودی رو سعید حسن زاده آماده کرده اند  و در سایت قرار دارد….

سعید حسن زاده

آموزش آهنگ “گل ارکیده” (To tango tis Nefelis)

آموزش آهنگ “گل ارکیده” (To tango tis Nefelis) توسط سعید حسن زاده به زبان ساده.. نت و تبلچر این ملودی در سایت موجود می باشد.. ملودی اصلی این آهنگ در اصل یونانی می باشد که اقای منفرد با شعر گل ارکیده اجرا کرده اند.