سعید حسن زاده

کنسرت “گروه سون” در رویال هال هتل اسپیناس.. ۱۶ اسفند ۹۷٫٫ سعید حسن زاده

https://aspb10.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/8ef0cf619df1365ae8381819b9654c9816069921-480p.mp4 کنسرت “گروه سون” در رویال هال هتل اسپیناس.. ۱۶ اسفند ۹۷٫٫ سعید حسن زاده سعید حسن زاده نوازنده گیتار باس در این کنسرت هست..

سعید حسن زاده

قسمتی از اجرای زنده آهنگ واست میمیرم گروه سون در کنسرت استکهلم سوئد ..۲۰۱۲ .سعید حسن زاده

https://aspb1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/490c66f656290a3aed3c9a438c7356c315026155-1080p.mp4 قسمتی از اجرای زنده آهنگ واست میمیرم گروه سون در کنسرت استکهلم سوئد ..۲۰۱۲ . با خوانندگی امیر قنادی .ارش قنادی و کیارش پوزشی.. .. سعید حسن زاده در این اجرا نوازنده گیتار باس میباشد..