ادواتسعید حسن زاده

سعید حسن زاده
kjgkj
indjgjhgkex
indhjfghfjex
indexjjj
indekjgkjx
indekfgfjx
indjbgkjex
در اینجا عکسهایی ازتعدادی سازها و ادوات استودیویی سعید حسن زاده قرار دارد…بعضی از سازهای سعید حسن زاده قدمتی بالاتر از ۵۰ سال دارند..

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment