سعید حسن زاده saeid hassanzadeh

آهنگ The Chicken از Jaco pastorius توسط سعید حسن زاده

https://aspb15.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/964f2330590295a72710cb19975069dc14504145-1080p.mp4 آهنگ The Chicken از Jaco Pastorius توسط سعید حسن زاده.. Jaco در تاریخ موسیقی بهترین نوازنده گیتار باس شناخته شده است..  لازم به ذکر است که نت ملودی این اهنگ را در قسمت نت ها سعید حسن زاده قرار داده است..