سعید حسن زاده

آموزش آهنگ “گل ارکیده” (To tango tis Nefelis)

آموزش آهنگ “گل ارکیده” (To tango tis Nefelis) توسط سعید حسن زاده به زبان ساده.. نت و تبلچر این ملودی در سایت موجود می باشد.. ملودی اصلی این آهنگ در اصل یونانی می باشد که اقای منفرد با شعر گل ارکیده اجرا کرده اند.