نت کارتون پت و مت

نت آهنگ کارتون پت و مت

نت آهنگ کارتون پت و مت که توسط سعید حسن زاده نت نویسی شده است… این کارتون در ده ۶۰ و۷۰  در شبکه ایران پخش میشد که اکثرا با موسیقی زیباش اشنا هستن که توسط سعید حسن زاده نت نوسی شده است.. این اهنگ برای اجرای دو گیتار توسط سعید حسن زاده نت نوسی شده…