سعید حسن زاده

ارائه دیپلم گیتار فنی حرفه ای

دیپلم گیتار الکتریک سعید حسن زاده سابقه تدریس ساز گیتار را از سال ۱۳۷۰ و تدریس آموزشگاهی رو از سال ۱۳۷۳در بیش از ۳۵ آموزشگاه موسیقی دارد.. ایشان دارای کارت صلاحیت تدریس گیتار از وزارت فرهنگ ارشاد و دارای مجوز تدریس گیتار الکتریک از سازمان فنی حرفه ای کشور می باشد . کلاسهای ایشان جهت…