سعید حسن زاده

آهنگ “به یاد گذشته” با باس و تار توسط “سعید حسن زاده”

https://aspb11.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/17b299549dce3bacbd1eff9a469c754115006257-1080p.mp4 آهنگ به یاد گذشته استاد ابولحسن صبا به روایت گیتار باس و تار توسط سعید حسن زاده و سامان سرداریان.. گیتار باس فرتلس قابلیت اجرای نتهای ربع پرده رو دارا می باشد که توسط سعید حسن زاده نواخته شده است..

سعید حسن زاده saeed hasanzadeh

آهنگ به “یاد گذشته” استاد “ابولحسن صبا”

محتوای متن آهنگ به یاد گذشته استاد ابولحسن صبا به روایت گیتار باس و تار توسط سعید حسن زاده و سامان سرداریان..تنظیم توسط سعید حسن زاده. گیتار باس فرتلس قابلیت اجرای نت های ربع پرده رو در موسیقی ایرانی را دارا می باشد که توسط سعید حسن زاده نواخته شده است..