سعید حسن زاده

عکسهای سعید حسن زاده

کنسرت گروه سون. سالن میلاد نمایشگاه تهران. ۱۳۸۹  آموزشگاه موسیقی چنگ ۱۳۹۴ بک استیج کنسرت گروه سون در بندرعباس .. ۱۳۹۵ بچه های موزیک جهت تمرین کنسرت عارف ۲۰۰۵ ساند چک جهت کنسرت گروه سون با دوست خوبم امیر قنادی .. بن ..آلمان . ۲۰۱۳  دوست و خواننده قدیمی امیر تاجیک .. ۱۳۹۶ استکهلم .. سوئد…