سعید حسن زاده saeed hasanzadeh

آهنگ به “یاد گذشته” استاد “ابولحسن صبا”

محتوای متن آهنگ به یاد گذشته استاد ابولحسن صبا به روایت گیتار باس و تار توسط سعید حسن زاده و سامان سرداریان..تنظیم توسط سعید حسن زاده. گیتار باس فرتلس قابلیت اجرای نت های ربع پرده رو در موسیقی ایرانی را دارا می باشد که توسط سعید حسن زاده نواخته شده است..