سعید حسن زاده saeid hassanzadeh

ویدیوی آهنگ ۷/۸ استاد علیزاده با باس

https://aspb2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/44dfdec3eb9e81e871775a41816dad0215006067-1080p.mp4 آهنگ ۷/۸ استاد علیزاده توسط سعید حسن زاده با باس فرتلس..باس فرتلس بخاطر نداشتن فرت قابلیت نواختن اهنگهای سنتی ایرانی دارا می باشد… سعید حسن زاده با اقای فرهمند استاد کاخن اهنگ رو نواخته است..