سعید حسن زاده

قسمتی از اجرای زنده آهنگ واست میمیرم گروه سون در کنسرت استکهلم سوئد ..۲۰۱۲ .سعید حسن زاده

https://aspb1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/490c66f656290a3aed3c9a438c7356c315026155-1080p.mp4 قسمتی از اجرای زنده آهنگ واست میمیرم گروه سون در کنسرت استکهلم سوئد ..۲۰۱۲ . با خوانندگی امیر قنادی .ارش قنادی و کیارش پوزشی.. .. سعید حسن زاده در این اجرا نوازنده گیتار باس میباشد..